Geotechnika

Geotechnika je úzce provázána s inženýrskou geologií, mechanikou zemin a hornin a hydrogeologií ve vazbě na řešení problémů spojených se zakládáním staveb, či provádění zemních konstrukcí.

Nabízené služby:

  • Konzultace geotechnických problémů všech typů staveb, včetně doporučení technologických postupů a návrhů řešení
  • Přebírka základové spáry
  • Geotechnický dozor a sled stavby při zemních pracích, zakládání objektů, realizaci násypů, apod.
  • Dozor při provádění pilot
  • Návrhy zlepšení vlastností základové půdy, posouzení vhodnosti použitých materálů a technologie úpravy zemin
  • Zhodnocení těžitelnosti zemin a hornin
  • Vypracování kontrolních a zkušebních plánů (KZP)
  • Výpočet stability svahu
  • Výpočet sedání