Hydrogeologické posouzení a návrh koncepce likvidace vod v rozvojovém území obce Těškovice

V rámci studie pro rozvojové území obce Těškovice bylo aktuálně provedeno hydrogeologické posouzení lokality a koncepční návrh nakládání se srážkovými a odpadními vodami z oblasti. Terénní práce zahrnovaly průzkumné sondy a expresní nálevové zkoušky. Navržené komplexní řešení pro celé rozvojové území bude sloužit jako podklad pro další stupně projektové přípravy.

Rozvojové území obce Těškovice

Rozvojové území obce Těškovice

Pohled na lokalitu

Pohled na lokalitu