Hydrogeologické posouzení komunikace v Nové Bělé

Pro výstavbu komunikace v Nové Bělé bylo aktuálně provedeno posouzení hydrogeologických poměrů lokality s návrhem likvidace srážkových vod. Díky dobré vrtné prozkoumanosti v blízkém okolí, bylo posouzení provedeno rešerší posudků z archivu geologické služby.

nová komunikace

posuzovaná komunikace v Nové Bělé