Hydrogeologické posudky drobných staveb

V rámci projektových příprav staveb rodinných domů byly v říjnu a listopadu provedeny posouzení hydrogeologických poměrů s návrhem likvidace srážek v lokalitách Hrabová, Háj ve Slezsku, Albrechtice u Českého Těšína, Zábřeh u Hlučína, Budišovice, Polanka, Hladké Životice a Trojanovice. Pro ověření geologického sledu byly v případě absence archívních vrtů realizovány buď kopané sondy, nebo úzkoprofilové ruční vrty. Součástí prací bylo v případě požadavku také inženýrsko-geologické posouzení pro založení stavby, stanovení únosnosti, nebo radonový průzkum pozemku.

Háj ve Slezsku

kopaná sonda Háj

vrtaná sonda Žabeň

vrtaná sonda Žabeň

Lokalita Hrabová

Lokalita Hrabová