Hydrogeologické průzkumy a posudky pro vsakování

V průběhu dubna byly na Ostravsku a okolí realizovány hydrogeologické průzkumy a posudky pro návrh vsakování srážkových a přečištěných odpadních vod z ČOV do horninového prostředí. V lokalitách s nižším stupněm prozkoumanosti byla v rámci průzkumu provedena vrtaná sonda za účelem ověření výskytu a hloubky propustných vrstev vhodných pro vsak. V případě požadavku investora byl prověřeným partnerem proveden také radonový průzkum a stanovení radonového indexu pozemku.

Vrtná souprava pro realizaci úzkoprofilových sond do hloubky až 5 m

Vrtná souprava pro realizaci úzkoprofilových sond do hloubky až 5 m

Měřící aparatura pro radonový průzkum

Měřící aparatura pro radonový průzkum

Lokalita Záblatí u Bohumína - výskyt propustných písků v úrovni od 4,2 m

Lokalita Záblatí u Bohumína – výskyt propustných písků v úrovni od 4,2 m

Lokalita Žabeň

Lokalita Žabeň

Lokalita Petřvald u Karviné

Lokalita Petřvald u Karviné