Hydrogeologické průzkumy v lokalitách Stará Plesná, Brušperk, Josefovice a Mariánské Hory

Pro posouzení možnosti vsakování srážkových vod do horninového prostředí byly provedeny hydrogeologické průzkumy v lokalitách Stará Plesná, Brušperk, Josefovice a Mariánské Hory. V rámci ověření geologického profilu a výskytu propustných vrstev vhodných pro vsak, byla na lokalitách provedena vrtaná sonda pomocí ruční soupravy a pro ověření vsakovací kapacity prostředí byl na realizovaných průzkumných vrtech proveden také orientační nálevový test.

stará plesná

Stará Plesná

brušperk

Brušperk

josefovice

Klimkovice – Josefovice