Hydrogeologický a inženýrsko geologický průzkum pro RD v Dobrém Poli u Mikulova

Pro stáleho klienta působícího v rámci celé ČR byl dokončen inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro výstavbu RD v Dobrém Poli u Mikulova. V rámci průzkumu byla projektantem zajištěna realizace kopané sondy, která ověřila výskyt třetihorních mořských jílů. V rámci vyhodnocení pak byly posouzeny vlastnosti zemin pro založení stavby a způsob nakládání se srážkovými vodami.

Lokalita Dobré Pole u Mikulova

Lokalita Dobré Pole u Mikulova

Realizace kopané sondy

Realizace kopané sondy

Pohled na ověřený geologický profil

Pohled na ověřený geologický profil