Hydrogeologický průzkum v Hlučíně

Pro rekonstrukci a přestavbu prodejny potravin v Hlučíně byl aktuálně proveden hydrogeologický průzkum s posouzením možnosti vsakování srážkových vod do horninového prostředí. Terénní práce zahrnovaly průzkumný vrt v ploše stávajícího parkoviště a provedení vsakovací zkoušky.

hlucinP1120147

vrtné práce v Hlučíně