IG průzkum pro založení stavby v Dolní Datyni

Pro založení přístavby provozní budovy sportoviště v Dolní Datyni je aktuálně prováděn inženýrsko-geologický průzkum zahrnující průzkumný vrt do úrovně předkvartérního podloží, laboratorní stanovení fyzikálně -mechanických vlastností zemin v podzákladí a agresivity podzemní vody vůči betonovým konstrukcím.

dat1

Hřiště Dolní Datyně