Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro dostavbu logistického centra v Ostravě

Pro dostavbu skladovací haly a rozšíření areálu logistického centra v Ostravě byl proveden podrobný IG a HG průzkum zahrnující realizaci vrtných prací a odběry vzorků zemin a podzemních vod. Průzkumem byl potvrzen předpokládaný výskyt neúnosných plavených popílků a nutnost založení stavby i zpevněných ploch na pilotách. V rámci vyhodnocení byla také posuzována možnost likvidace srážkových vod vsakem do horninového prostředí.

Vrtná souprava v prostoru skladovací plochy

Vrtná souprava v prostoru skladovací plochy

V současnosti ještě nehostinný prostor pro rozšíření areálu

V současnosti ještě nehostinný prostor pro rozšíření areálu

Vtné jádro s neporušeným vzorkem zemin z intervalu 9,3 - 9,5 m pro stanovení stlačitelnosti a smykové pevnosti

Vtné jádro s neporušeným vzorkem zemin z intervalu 9,3 – 9,5 m pro stanovení stlačitelnosti a smykové pevnosti