Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro rodinný dům v Dubči

Pro stavbu rodinného domu na břehu Říčanského potoka v Praze – Dubči je aktuálně prováděn inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum zahrnující strojní vrtné práce, vsakovací zkoušku a laboratorní analýzy fyzikálně – mechanických parametrů zemin a agresivity podzemních vod.

dubeč

původní dům určený k demolici

dubeč1

vrtná souprava v akci