Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum ve Chvalíkovicích

Pro stavbu vily v lokalitě bývalého fojtství v obci Chvalíkovice byl proveden inženýrsko-geologický průzkum s posouzením základových poměrů a hydrogeologický průzkum s posouzením možnosti vsakování srážkových vod. V rámci průzkumu byla na lokalitě provedena vrtaná sonda, odebrány vzorky hornin pro stanovení pevnosti v prostém tlaku a pomocí nálevové zkoušky byla ověřena vsakovací kapacita prostředí.

fojtství ve Chvalíkovicích

fojtství ve Chvalíkovicích