Inženýrsko-geologický, hydrogeologický, radonový a korozní průzkum v Bojkovicích

V rámci projektové přípravy stavby výrobní a skladovací haly byl v průběhu listopadu proveden geologický průzkum zahrnující inženýrsko-geologické posouzení pro založení stavby, hydrogeologické posouzení možnosti vsakování srážkových vod, stanovení radonového indexu pozemku a geofyzikální měření bludných proudů a agresivity zemního prostředí.

lokalita Bojkovice

lokalita Bojkovice

lokalita Bojkovice

lokalita Bojkovice

profil s podložními jílovci

profil s podložními jílovci