Inženýrsko-geologický průzkum v Ostravě – Zábřehu

Pro výstavbu skladovací haly a rozšíření parkovacích ploch prodejního areálu v Ostravě – Zábřehu byl aktuálně proveden inženýrsko-geologický průzkum zahrnující vrtané a kopané sondy a odběry vzorků zemin pro stanovení fyzikálně – mechanických vlastností zemin. Vyhodnocením průzkumu bylo doporučení pro založení stavby a zpevněných ploch a komunikací.

plocha budoucí haly

plocha budoucí haly

vrt v zámkové dlažbě

vrt v zámkové dlažbě

báze vrtu se se štěrkem

báze vrtu se se štěrkem