MapViewer™ 8 – software pro tvorbu mapových výstupů

Pro tvorbu kvalitních a profesionálních mapových výstupů byl zakoupen software MapViewer™ 8, společnosti Golden Software, LLC. Program umožňuje tvorbu široké škály tematických grafických výstupů, prostorovou analýzu, stahování podkladových map z online serverů, apod.

V rámci zpracování geologických průzkumů je nejčastěji využíván k vykreslení orientovaných mapových podkladů s datovými vrstvami definovanými v libovolné souřadnicové síti a následnou tvorbu izolinií zvolených rozhraní pro prostorovou vizualizaci, případně také s vyznačením gradientů a vektorů změny zájmového ukazatele. Software dále umožňuje prostorovou analýzu získaných dat pomocí nejrůznějších grafů a teritoriálních určení v mapovém podkladu.

mapviewer8 all

přehled tématických map pro vizualizaci dat

mapviewer8 base1

mapový podklad z online serveru s vyznačením průzkumných sond

mapviewer8 izolinie

ukázka tvorby mapy izolinií