Oprávnění

Výpis z obchodního rejstříku:

OR

Oprávnění MŽP k provádění geologických prací:

IG HG

Pojištění odpovědnosti:

 pojistka