Posouzení hydrogeologických poměrů Dobešov

Pro stavbu zimoviště krav v Dobešově u Oder, bylo na základě výsledků předchozího inženýrsko-geologického průzkumu provedeno posouzení hydrogeologických a odtokových poměrů s doporučením pro nakládání se srážkovými vodami.