Hydrogeologické posudky možnosti vsaku v Lískovci a Řepišti

Pro posouzení způsobu založení stavby a možnosti vsaku srážkových vod z projektovaných rodinných domů byl aktuálně proveden IG a HG průzkum v lokalitách Lískovec a Řepiště. V rámci průzkumu byla na lokalitách projektantem zajištěna realizace kopané sondy pro ověření geologického profilu.

lokalita Řepiště

kopaná sonda v lokalitě Řepiště