Rešerše geotechnického průzkumu v Egyptě

Pro výstavbu výrobní haly a nové technologické zařízení válcovny mosazi byla provedena rešerše geotechnického průzkumu v lokalitě Helwan, nacházející se v údolí Nilu na jižním předměstí Káhiry. Průzkum zahrnoval celkem 49 vrtů hloubek 10 – 20 m, standartní penetrační testy (SPT), laboratorní analýzy mechaniky zemin i chemického složení, polní zkoušky ručním penetrometrem a prosévací polní testy.

V rámci rešeršních prací bylo provedeno zhodnocení geologických poměrů území, překlad a revize závěrů průzkumu a vrtných profilů. Vlastním vyhodnocením, přibližujícím zjištěné informace českým projektantům, byly přepočty a korelace hodnot a klasifikací dle Unified Soil Classification System (USCS) na evropské veličiny, vyhotovení geotechnického řezu a doporučení pro výstavbu, sanaci základové půdy a realizaci zemních prací.

Egypt - lokalita Helwan

Egypt – lokalita Helwan

Geologická mapa Egypta

Geologická mapa Egypta

Ortofoto staveniště

Ortofoto staveniště