Zbyslavice – hydrogeologické posouzení pro vsak srážek a kořenovou ČOV

Pro projektovou přípravu stavby rodinného domu ve Zbyslavicích bylo aktuálně provedeno posouzení hydrogeologických poměrů lokality s návrhem likvidace srážek a přečištěných odpadních vod z kořenové ČOV.

zbyslavice

pozemek ve Zbyslavicích

zbyslavice1

studie prostorového uspořádání RD a kořenové ČOV